Ask BIG

เรายินดีที่จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาชิก BIG

 • AirAsia's Freedom Flyer Programme
 • ข้อมูลสมาชิกและบัญชีของคุณ
 • สะสมคะแนน BIG Points
 • แลกคะแนน BIG Points
 • BIG Points Top-up
 • บินกับครอบครัว
 • BIG Xchange
 • eStore
 • ข้อกำหนดและนโยบาย
 1. เรื่องทั่วไป
  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ออกโดย BIGLIFE SDN. BHD. (ชื่อเดิม BIG Loyalty Sdn. Bhd. และ Think BIG Digital Sdn. Bhd.)  (“BL”) เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการโปรแกรม BIG Loyalty โดย BL และการให้การบริการต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เรา” “ของเรา” และ “เรา”)          
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีและเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลใดที่เราใช้ ผู้ที่ใช้ข้อมูล เวลาที่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ๆ วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงรายละเอียดของท่าน การขอทำการแก้ไขรายละเอียดของท่าน การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองและวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเรา
  3. โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ www.airasiabig.com หรือเข้าไปชม ประเมินและ/หรือใช้แอพพลิเคชัน BIG บนมือถือ (“เว็บไซต์” หรือ “แอพ”) ให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 2.  คำประกาศ
  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เป็นคำประกาศตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 2010
  2. เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราบนเว็บไซต์ของเราหรือในแอพ ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีการปรับแก้ไขใหม่บนเว็บไซต์และแอพของเราทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของเราและแอพเป็นประจำสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่อัพเดท
 3. การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
  1. เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูล/รายละเอียดส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับท่านหรือบุคคลใดที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา (“บุคคลที่สาม”) ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวท่านหรือบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อเต็ม ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล์ รายละเอียดในการติดต่ออื่น ๆ รายละเอียดประจำตัว รายละเอียดการชำระเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้การบริการท่านและ/หรือบุคคลที่สามหรือบางคนที่ท่านทราบว่าต้องการรับการบริการจากเรา ซึ่งสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ แอพ ศูนย์บริการลูกค้า โซเชียลมีเดีย เข้าพบด้วยตัวเอง ผ่านตัวแทนจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ท่านยินยอมให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวิธีใด ๆ ตามที่บรรยายไว้ในหนังสือฉบับนี้ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) เว้นแต่และจนกว่าท่านแจ้งให้เราทราบว่าท่านเห็นไม่ตรงกัน นอกจากนี้ ท่านยังให้คำมั่นและรับรองอีกว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวหรือมีสิทธิ์โดยประการอื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เราและเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพวกเขา ท่านตกลงชดใช้แก่เราในกรณีที่เราประสบกับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว
  2. ท่านยอมรับและตกลงว่า เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการร้องขอเป็นสมาชิก การลงทะเบียนและ/หรือการสมัครสมาชิกและเพื่อให้เราสามารถให้บริการ สิทธิประโยชน์และ/หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรม BIG Loyalty เพื่อจัดการบัญชีสมาชิกของท่าน และเพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรม BIG Loyalty ได้นั้นอาจจะต้องมีการแบ่งปัน การโอน การค้น การปรับแก้ไข การประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการสร้างแฟ้มข้อมูลสมาชิกและบัญชีผู้ใช้ระหว่าง BL แอร์เอเชีย บริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องของ BLและแอร์เอเชียแต่ละบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ร้านค้า พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ BL ผู้รับจ้างบุคคลที่สามใด ๆ ภายในและภายนอกประเทศมาเลเซีย (ตามที่ระบุไว้เพิ่มเติมในข้อ 3.4 ข้างล่างนี้) และท่านได้อ่าน เข้าใจและยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับจุดประสงค์ตามที่กล่าวมา
  3. ท่านรับผิดชอบต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ชักนำให้เข้าใจผิด และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบันที่สุด
  4. เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ สำหรับจุดประสงค์หนึ่งหรือหลายจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
   1. เพื่อผ่านขั้นตอนใบสมัครสมาชิก การลงทะเบียนและ/หรือการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม BIG Loyalty ของท่าน
   2. เพื่อให้การบริการ สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อจัดการบัญชีสมาชิก ธุรกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านและเพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมภายใต้โปรแกรม BIG Loyalty ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
   3. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้และเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาฟีเจอร์ที่สำคัญต่าง ๆ ให้ท่านทราบ
   4. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ รวมไปถึงรายการส่งเสริมการขายพิเศษ จดหมายข่าวหรือแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและแบบสอบถามต่าง ๆ แก่ท่าน
   5. เพื่อให้บริการ สิทธิประโยชน์ ข้อมูลต่าง ๆ และเพื่อการจัดการหรือประมวลผลธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านทำภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ (เช่น โปรแกรมการแลกรางวัล โปรแกรมที่ทำร่วมกับพันธมิตร รวมถึงโปรแกรมของ Co-brand และ/หรือโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือกันทางธุรกิจใดๆ)
   6. เพื่อประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน การดำเนินงานและบริหารงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งหนังสือแจ้งให้แก่ท่านและการจัดการบัญชีของท่าน
   7. เพื่อให้บริการ สิทธิประโยชน์ ข้อมูลและเพื่อจัดการหรือประมวลผลธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับพันธมิตรของเราและบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้น บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของเราที่เกี่ยวข้องกับการบริการ สิทธิประโยชน์และ/หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ให้แก่ท่าน
   8. เพื่อปรับแก้ไขและจัดการความถูกต้องของข้อมูลในบันทึกของเรา ได้แก่ การป้องกัน การตรวจจับหรือการฟ้องร้องคดีอาญา การปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   9. เพื่อประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรม การตลาด ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและการวิจัยตลาด
   10. เพื่อจัดทำกิจกรรมภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานธุรการ ปฏิบัติการ การตลาด การวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ การแก้ปัญหาและวิจัย
   11. เพื่อจัดการเข้าร่วมชิงโชคหรือเข้าร่วมแคมเปญต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้นเป็นครั้งคราวไป
   12. เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ของ BL และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทสาขาและบริษัทร่วมของเราแก่ท่าน
   13. เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ของพันธมิตรธุรกิจแก่ท่าน
   14. เพื่อใช้กับการขายแบบ “cross selling” การตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงการจัดการข้อเสนอและการแข่งขันต่าง ๆ
   15. เพื่อจัดการซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ปกติหรือน่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน
   16. เพื่อการติดต่อสื่อสารและการรับรองความพึงพอใจของลูกค้าที่อาจรวมถึงการทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ของเรา การตอบข้อซักถามและการร้องเรียนต่าง ๆ และยุติปัญหาโดยทั่วไปหรือบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการต่าง ๆ ของเรา
   17. รักษาประวัติบัญชีสมาชิกของท่านสำหรับการอ้างอิงในปัจจุบันหรือในอนาคต (ถ้ามี)
   18. เพื่อให้ผู้รับโอนสิทธิ์ที่แท้จริงหรือตัวแทนของ BL หรือผู้มีส่วนร่วมหลักหรือผู้มีส่วนร่วมรองของ BL สามารถประเมินธุรกรรมของท่านที่มีเจตนาให้เป็นเป้าหมายของการโอนสิทธิ์ การมีส่วนร่วมหลักหรือการมีส่วนร่วมรองได้ (ถ้ามี)
   19. การปกป้องผลประโยชน์ของ BL และจุดประสงค์เสริมหรือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
   20. ด้วยการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านกับแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ BL สร้างขึ้น ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากพิกัดตำแหน่งและเครื่องมือถือของท่านอาจถูกนำมาใช้เพื่อให้สร้างการบริการตามพิกัดตำแหน่งแก่ท่าน (location-based services) เช่น ผลการค้นหาและเนื้อหาทางการตลาด
   21. เพื่อใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใด (ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับแคมเปญ) และ
   22. สำหรับจุดประสงค์ใด ๆ เพื่อให้ท่านทราบในเวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    (เรียกรวมกันว่า “จุดประสงค์”)

  5.  ในเวลาใดก็ตาม ท่านอาจเลือกที่จะปฎิเสธรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากเราโดยการติดต่อเรา (กรุณาดูหมวดการติดต่อเราข้างล่างนี้) และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของท่านถูกลบออกจากกลุ่มรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา

  6.  เราใช้ข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมไว้เพื่อสร้างสถิติและติดตามกิจกรรมของเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเข้าชมของลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคค

  7.  โปรดทราบว่าถ้าจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถ่ายโอนไปยังที่ต่าง ๆ นอกประเทศมาเลเซีย

  8. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่

   1.  แอร์เอเชียและบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องของ BL และแอร์เอเชีย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและผู้รับใบอนุญาต ที่ปรึกษา ผู้ขาย (ซึ่งรวมถึงผู้ขายระบบ) ผู้ให้บริการ ร้านค้า พันธมิตร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพันธมิตรธุรกิจ พันธมิตรธนาคาร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์) ผู้รับจ้างบุคคลที่สาม ไม่ว่าตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซียก็ตาม

   2. ผู้ประกอบการเครือข่ายการชำระเงิน (ซึ่งรวมถึง VISA, MasterCard, China Union Pay (ถ้ามี)) หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานควบคุม ถ้าและเมื่อจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ดังกล่าวและ

   3. ผู้รับโอนสิทธิ์ ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อจริงหรือที่อาจเป็นไปได้ใด ๆ ของ BL (ภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซีย) (ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา) หรือสินทรัพย์ธุรกิจหรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหรือการบริหารบริษัทซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างของเราเพื่อโอนธุรกิจ สินทรัพย์และ/หรือหนี้

    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังอาจได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เรามีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้าน การตลาด การโฆษณาและจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ท่านบ่งชี้ว่าท่านไม่ประสงค์ให้เราเปิดเผยแก่บุคคลที่สามดังกล่าวสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณาและตามที่จำเป็นหรือได้รับมอบอำนาจภายใต้กฎหมายหรือตามที่บัญญัติไว้ในความร่วมมือกันกับหน่วยงานราชการใด ๆ

  9. กรุณาทราบว่า BL จำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับจุดประสงค์ดังกล่าวและถ้าไม่ประมวลผลดังกล่าว BL จะไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการที่ท่านร้องขอจากเรา หรือปฏิบัติตามและ/หรือดำเนินการตามจุดประสงค์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามและ/หรือดำเนินการตามจุดประสงค์ใด ๆ ได้

 4. การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการขาย

  1. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ ข้อเสนอพิเศษหรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย จดหมายข่าวหรือแบบฟอร์มและแบบสอบถามของลูกค้าให้แก่ท่านเว้นแต่ท่านระบุว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าว

  2. ท่านอาจเลือกปฎิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารใด ๆ จากเราได้ตลอดเวลาโดยการกดบน “ลิงก์ยกเลิกการติดตามข่าวสาร(Unsubscribe link)” บนช่องทางการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อเรา (กรุณาดูหมวดการติดต่อเราข้างล่างนี้)

 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้รับจากท่านผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเรา จากการใช้ในทางที่ผิด การสูญหายจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอาจถือข้อมูลของท่านไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกหรือเอกสารถาวรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างบุคคลที่สามเพื่อถือข้อมูลดังกล่าวไว้ในนามของเรา ถ้าจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายหรือลบข้อมูลประจำตัวเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

  2. โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหรือการใช้การบริการของเราหรือเว็บไซต์หรือแอพของเรา ท่านยินยอมต่อการโอน การเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลส่วนกลางและอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ของเรา ที่ตั้งอยู่และ/หรือปฏิบัติการอยู่ซึ่งอาจอยู่นอกประเทศภูมิลำเนาของท่านหรือสถานที่อื่นๆ ที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพของเราเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล และที่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

  3. อย่างไรก็ตามเมื่อเว็บไซต์หรือแอพถูกเชื่อมโยงไปยังอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย เราไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของการส่งข้อมูลที่ท่านโอนถ่ายให้แก่เราและถือว่าท่านกระทำการดังกล่าวในความเสี่ยงของท่านเอง

  4. BL จะรับรองการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำสุดที่บัญญัติไว้ภายใต้พระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2010 ของประเทศมาเลเซีย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ในลักษณะดังต่อไปนี้

   1. ลงทะเบียนผู้ที่สามารถเข้าถึงคลังเก็บข้อมู

   2. ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงโดยยึดตามความจำเป็น

   3. บันทึกการเข้าถึงและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

   4. รับรองว่าลูกจ้างทุกคนของ BL จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

   5. จัดโปรแกรมสร้างการรับรู้เพื่อให้การศึกษาแก่ลูกจ้างเกี่ยวกับความรับผิดชอบในปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

   6. จัดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย

   7. ผูกมัดบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผ่านขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลและ

   8. ไม่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถถอดได้และการบริการระบบคอมพิวเตอร์บนคลาวด์เพื่อโอนหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้บริหารอาวุโสของ BL ก่อน

 6. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

  1. เว็บไซต์หรือแอพของเราอาจลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือแอพพลิเคชันบนมือถือที่ดำเนินงานโดยบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและแอพของบุคคลที่สาม”) เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์และแอพของบุคคลที่สาม เว็บไซต์และแอพมือถือของบุคคลที่สามจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตนเอง เราสนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลจากท่านก่อนเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ BL ใช้กับข้อมูลที่ BL รวบรวมเองเท่านั้นไม่รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแอพของบุคคลที่สาม

 7. การเข้าถึงและการแก้ไขให้ถูกต้อง

  1. ท่านอาจร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราถือไว้เกี่ยวกับท่านหรือบุคคลที่สามที่ที่ท่านให้ข้อมูลแก่เราได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อกับเรา (กรุณาดูหมวดการติดต่อเราข้างล่างนี้) ถ้าเราถือข้อมูลที่ท่านมีสิทธิ์เข้าถึง เราจะพยายามให้วิธีการที่เหมาะสมในการเข้าถึงแก่ท่าน (เช่น การส่งอีเมล์หรือการส่งไปรษณีย์ให้แก่ท่าน)

  2. ถ้าท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือเกี่ยวกับท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจร้องขอเพื่อทำการแก้ไข เราจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าเราไม่เห็นว่ามีเหตุผลที่จะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติม เราจะเพิ่มหมายเหตุไว้กับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยระบุว่าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ท่านอาจร้องขอ (เป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา) เพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้แก่เรา)

  3. ตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 2010 และตามขอบเขตที่ไม่จำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ (ถ้าใช้) เราอาจ

   1. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมคำร้องของท่านในการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและ

   2. ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องของท่านสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ให้เหตุผลแก่ท่านสำหรับการปฏิเสธของเรา

 8. คุกกี้ต่าง ๆ

  1. เราอาจใช้คุกกี้ในเว็บไซต์หรือแอพของเราเพื่อ

   1. รักษาสภาพข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการสมัคร การลงชื่อ การลงทะเบียนและในระหว่างการทำธุรกรรมต่าง ๆ (Session Cookies)

   2. รวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์หรือแอพสำหรับจุดประสงค์เชิงสถิติ/เชิงวิเคราะห์ (Analytics Cookie ) และ

   3. นำท่านไปยังหน้าแลนดิ้งเพจที่ถูกต้องโดยยึดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน (geo-targeting cookie)

  2. ท่านอาจสั่งให้บราวเซอร์ของท่าน (โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า) ให้หยุดยอมรับคุกกี้หรือเตือนท่านก่อนการยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์หรือแอพที่ท่านเข้าชม อนึ่ง เว็บไซต์หรือแอพของเราจะทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพถ้าไม่ได้ตั้งการเปิดรับคุกกี้

 9. ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

  เราไม่สามารถแบ่งแยกอายุของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอพของเราได้ ถ้าท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแก่เราโดยที่ท่านไม่ทราบและยินยอม ท่านอาจติดต่อเราและร้องขอให้เราถอดข้อมูลดังกล่าวได้

 10. การติดต่อเรา

  1. ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือปัญหาใด ๆ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 2010 กรุณาติดต่อเราผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออีเมล์ (ซึ่งต้องส่งจากที่อยู่อีเมล์ของท่านที่ใช้ลงทะเบียนไว้กับเรา) ที่
    แผนกการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
    Unit 19-04-02, Level 4
      PNB Damansara
               Lorong Dungun
               Damansara Heights
               50490 Kuala Lumpur
               Malaysia            อีเมล์ pdpa.admin@airasiabig.com

 11. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบบนเว็บไซต์หรือแอพมือถือ

  อ้างอิงตามข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอพของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเราที่ (“เงื่อนไขการใช้”) บนเว็บไซต์หรือแอพของเรา

 12. เรื่องอื่น ๆ
  ในกรณีของความไม่ตรงกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะใช้เงื่อนไขของฉบับภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก

 13.  ความขัดแย้งระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและคำแปลอื่น      ถ้ามีความขัดแย้งหรือความไม่ตรงกันใด ๆ ระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคำแปลใด ๆ ให้ใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษเป็นหลักและใช้แทนฉบับแปลที่เป็นภาษาอื่น
                                   ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562ใช่ หรือ ไม่
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 November 2019