กลับไปที่รายชื่อพันธมิตร


รับ 1 BIG Point เมื่อโอนทุกๆ 2 คะแนน KTC FOREVER REWARDS

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “KTC”) ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ธุรกิจบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุ...  • ติดต่อ KTC Phone ที่เบอร์ 02-123-5000


    แจ้งพนักงาน KTC เพื่อขอโอนคะแนนบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก


    แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊กของคุณ และจำนวนคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊กที่คุณต้องการโอน พร้อมด้วยตัวอักษรห้าตัวแรกของนามสกุล แก่พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ขณะนั้น


    ตรวจสอบยอดคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊กของคุณได้ทาง www.airasiabig.com แล้วเริ่มแลกคะแนนสะสมเป็นบัตรโดยสารจากแอร์เอเชีย


    คุณจะได้รับคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊กภายใน 7 วันทำการ