กลับไปที่รายชื่อพันธมิตร


รับ 1 BIG Points เมื่อโอนทุกๆ 2 คะแนน KBank Rewards Points

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย มหาชน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และพนักงานชุดแรกเริ่มเพียง 21 คน โดยปัจจุบันมีสาขาและสำนักงานย่อยในประเทศ จำนวน 992 สาขา แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 309 สาขา และส่วนภูมิภาคจำนวน 683 สาขา มีสาขาและสำน...ติดต่อ K-Contact Center ที่เบอร์ 0 2888 8888


แจ้งพนักงาน KBANK เพื่อขอโอนคะแนนบัตรเครดิตเป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก


แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊กของคุณ และจำนวนคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก ที่คุณต้องการแลก พร้อมด้วยตัวอักษรห้าตัวแรกของนามสกุล แก่พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ขณะนั้น


คุณจะได้รับคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก ภายใน 10 วันทำการ


ตรวจสอบยอดคะแนนสะสม คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก ของคุณได้ทาง www.airasiabig.com แล้วเริ่มแลกคะแนนสะสมเป็นบัตรโดยสารจากแอร์เอเชีย


  • Image

    ระยะเวลาโปรโมชั่น: 21 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562

    200 BIG Points เป็นของคุณฟรี แค่เพิ่มบัญชีสมาชิก BIG Loyalty ของคุณลงในแอป K PLUS!

    พิเศษ! เฉพาะสมาชิก BIG 10,000 ท่านแรกเท่านั้น
    เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข