กลับไปที่รายชื่อพันธมิตร


รับ 1 BIG Points เมื่อโอนทุกๆ 2 คะแนน SCB Reward Points

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่หมายเลข 02 777 7777


แจ้งความจำนงขอโอนคะแนนจากบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ของคุณเป็น BIG Points แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์


จัดเตรียมหมายเลขบัตรเครดิต และหมายเลข BIG ID ของคุณ พร้อมกับจำนวนคะแนนที่ต้องการโอน ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการโอนคะแนน 


คะแนน BIG Points จะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีสมาชิก BIG ของคุณภายใน 5 วันทำการ


ตรวจสอบคะแนน BIG Points ของคุณได้ที่ www.airasiabig.com หรือ แอพ AirAsia BIG และเริ่มทำการแลกเที่ยวบินได้ทันทีหลังจากคะแนนถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิก BIG เรียบร้อยแล้ว